Snel naar...

bevers
5-7 jaar
welpen
7-11 jaar
zeeverkenners
11-16 jaar
wilde vaart
16-18 jaar
stam
vanaf 18 jaar

 

Formulier materiaal voor privégebruik

Zo nu en dan willen mensen uit de groep materiaal lenen (bv. boten of tenten) voor privégebruik (dus niet voor een scoutingactiviteit). Dit wil het bestuur graag faciliteren.

We willen natuurlijk allemaal dat er zorgvuldig met ons materiaal wordt omgegaan. Daarom vragen we jullie om, als je spullen wilt lenen voor privégebruik, een formulier hiervoor in te vullen en je te houden aan een aantal spelregels.

Formulier

Het formulier kun je hier downloaden. Volg bij het gebruik de gebruiksaanwijzing op de eerste pagina van het formulier.

Spelregels

Het Bestuur van de vereniging heeft o.a. als doel alle leden op de best mogelijke - en financieel haalbare - manier te faciliteren tijdens groepsactiviteiten. Het Bestuur is tevens van mening dat ook buiten de reguliere opkomsttijden het materiaal ter beschikking kan worden gesteld aan de leden voor gratis gebruik (of tegen gereduceerd tarief) door leden. Hierbij zijn de onderstaande spelregels van toepassing.

 1. De leiding of het Bestuur kan onder alle omstandigheden en zonder verdere opgaaf van redenen beslissen geen toestemming te geven tot uitleen.
 2. Het huren van beschikbare ruimte kan tegen 25% korting. Hiervoor gelden de reeds bestaande voorwaarden uit de huurovereenkomst(en). Aanvragen kunnen worden gedaan bij de gebouwbeheerders.
 3. Aanvrager is lid van Scoutinggroep Zuiderkruis en heeft geen achterstand in de betaling van contributie.
 4. Er mogen introducés mee en/of tevens gebruik maken van materiaal mits de verhouding leden/introducés minimaal 60/40 is (het Zuiderkruislid dat handtekening zet is eindverantwoordelijk).
 5. Een aanvraag wordt tenminste 2 weken vóór de gewenste datum overhandigd aan de materiaalmeester (tenten e.d.) of aan Ronald Frank (vaartuigen).
 6. Voor het lenen van een lelievlet voor een periode van minder dan 12 uur hoeft dit formulier niet ingevuld te worden.
 7. De sleper kan alleen worden geleend indien de aanvrager in bezit is van het sleepdiploma.
 8. De sleper wordt afgetankt ingeleverd en geïnspecteerd bij inlevering.
 9. De aanvrager is verantwoordelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het gebruik, zowel aan het gebruikte materiaal als aan (materiaal van) derden. Scouting Zuiderkruis is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schades en/of handelingen van de aanvrager.
 10. Vaartuigen mogen alleen worden bestuurd in nuchtere toestand (geen alcohol, drugs of geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden). Er moeten minimaal twee vaarbevoegde opvarenden nuchter blijven. De alcoholbeleidsregels zijn van toepassing alsof het een groepsactiviteit betreft.
 11. Het geleende wordt deskundig en met voorzichtigheid gebruikt en behandeld.
 12. Schades worden direct (uiterlijk binnen 24 uur) gemeld aan de materieelmeester of aan Ronald Frank (vaartuigen).
 13. Als er niet op de juiste wijze met het materiaal is omgegaan (bijvoorbeeld varen bij windkracht 6 of meer) of als blijkt dat het materiaal zonder toelichting beschadigd is geretourneerd dan kan de aanvrager worden uitgesloten van volgende aanvragen.