Snel naar...

bevers
5-7 jaar
welpen
7-11 jaar
zeeverkenners
11-16 jaar
wilde vaart
16-18 jaar
stam
vanaf 18 jaar

Bestuur en ondersteunende diensten

Hieronder staan de namen van alle personen met een niet-leidinggevende functie binnen de vereniging. Een overzicht van de leiding van de speltakken is hier te vinden.

 Bestuur

Verenigingsbestuur  
Rik Broeders Voorzitter
Guno Heitman Secretaris
Frank van Wilgenburg Penningmeester
Bea Alma-Otten Groepsbegeleider Bevers
Rick Stapel Groepsbegeleider Welpen
Clara Meijer Groepsbegeleider Waterwerk
   
   
Stichtingsbestuur  
Ruurt Stapel Voorzitter
Harry Rörik Penningmeester
Paulien van Hessen Algemeen lid
   
Praktijkbegeleiders  
Ronald Frank  
   
Vertrouwenspersonen Meer informatie
Ellen Reurings Intern vertrouwenspersoon
Batina Kool  Intern vertrouwenspersoon
Dr. G.K. van Voorst Vader Extern vertrouwenspersoon
   
Materiaal beheer  
Thijs Sulman  
Martijn Snoeren  
   
Verhuur clubgebouw 'de Diep'  
Rogier Alma Verhuurder
Bea Alma Verhuurder
   
Onderhoud  
Rogier Alma Gebouw Diependaalselaan
Maarten Kool Gebouw Eikenlaan & Haven Kortenhoef
Simone van de Staak Gebouw Laan van Eikenrode
Bart van Wilgenburg Gebouw Schuttersweg
   
Website  
Bart Audenaert Webmaster
   
E-maildiensten  
Guno Heitman Postmaster
   
Ledenadministratie  
Liesbeth Rörik  
   
Archief  
Ellen Brouwer Archivaris